torsdag den 27. februar 2014

Schultz and Forever om perspektiv og synvinkler

Fra distancen ser vi alting klarere, er et synspunkt, mange vil vedkende sig. Vi har fra Schiller endog idéen om distancens pathos. Men hvad sker der, når man ikke kan identificere sig med noget, man selv har skabt? Ja, så må man jo starte helt forfra. Jonathan Schultz - manden bag Schultz and Forever - kan ikke længere begejstres over sine gamle EP'er, og historien får dermed lov at være historie for nu.

"Nu" er således 2014, og det betyder heldigvis en ny single fra Schultz, der ganske som bekendtgjort er noget helt, helt andet. Med P.O.V. er det tematiske fokus på synsvinkler, subjektets omgang med verden. For en stund er det værd at tænke på det ganske enkelt fantastiske udtryk "at kaste sit blik på [...]". Denne gamle indsigt indikerer netop den menneskelige sansning som noget, der kobler individet til den perciperede verden. Der er synspunkter, og der er erkendelsen af, at vi kun ser, hvad vi tilfældigvis ender med at se og til en vis grad vælger at (ind)se. Tilfældigheder og skæbner. Selvet i verden og verden i selvet.

Point of View, P.O.V., at komme væk fra en tunnelvision, at rive sig løs. Fra andre og ikke mindst sig selv. Men med bevidstheden om at det selvfølgelig aldrig helt vil lade sig gøre i absolut forstand, hvorfor det gælder om at bibeholde nysgerrigheden og udforske storheden. Netop dette er, hvad man hører i den fine komposition og forrygende produktion. Der er så megen plads i lydbilledet, der fyldes ud og venter på at fyldes ud. Der er en god fornemmelse af rummet, der kun meget sjældent høres i dansk musik. De fleste ord og stavelser synes at blive strakt ud og undersøgt. Vibrationer fra underbevidstheden. Det er ikke bare lovende - det er allerede overbevisende.

Den første LP udkommer til efteråret, og der skulle være meget at glæde sig til./Martin

Ingen kommentarer: