søndag den 16. maj 2010

Nysgerrighed. Menneskelighed

"Jeg forsøger at tro på, at jeg aldrig har tegnet for at producere en tegning, men for at finde ud af noget."

Man kan altid vende tilbage til Per Kirkeby og dennes betragtninger. Når jeg gør det i forbindelse med en sang af Happy Family, er det ikke, fordi netop denne sang er specielt fantastisk isoleret betragtet. Eller for den sags skyld at denne 21-årige amerikaner er den nye Panda Bear. Slet ikke.

Men der er en nysgerrighed på spil. Titlen på sangen er Youtube, hvilket er en helt igennem uncool og modig titel. Der sker tæt på ingenting i sangen, og den går besynderligt op og ned i volumen og intensitet - hvis man da kan bruge ordet 'intens' i netop denne sammenhæng. Nysgerrigheden viser sig kompositorisk, og minimalismen står næsten i kontrast til titlen, der dækker over noget næsten uendeligt uoverskueligt (såfremt man ønsker at overskue helheden, hvilket de færreste vil føle behov for).

Hvad YouTube kan siges at repræsentere, skal jeg ikke komme detaljeret ind på her. For romantikerne vil jeg dog anbefale Torsten Bøgh Thomsens Den højeste orden er kaos, der kan findes i tredje udgave af Trappe Tusind. Men det fællesskab og det potentiale, der ligger gemt i denne database, er en interessant og kompleks størrelse, der ingenlunde lader sig indfange sonisk. Derfor kan det synes enten utilstrækkeligt eller fantastisk at opkalde en sang som nedenstående efter dette fænomen.

Jeg gentager mig selv - eller rettere, jeg lader Per Kirkeby gentage sig selv: "Jeg forsøger at tro på, at jeg aldrig har tegnet for at producere en tegning, men for at finde ud af noget."

God søndag.

MP3: Happy Family - Youtube

/Martin

1 kommentar:

Snøvler sagde ...

Boltanski!